รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา บริษัทดรีมแฮทช์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายวุฒิธร ภรสุดธนา ได้เข้ารับรางวัลดีเด่นด้าน Business Application ประเภท บุคคลทั่วไป ในการประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 11" ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล คือ "ระบบตรวจรับงานอสังหาริมทรัพย์ (Inspection System on Mobile Solution)" 

ทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และเราจะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อผลงานที่มีคุณภาพต่อไป