สมัครงาน

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครงาน

สำหรับตำแหน่ง Programmer  จบใหม่  เราจะพิจารณาจากความสามารถในการทำความเข้าใจ program และทดสอบ Logic เป็นหลัก ถ้าสามารถเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้ทางเรายินดีสอนการเขียนภาษาให้เพิ่มเติม ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการเขียนสำหรับภาษานั้นๆเชิงลึกก็สามารถสมัครได้ครับ

 

Email ติดต่อกลับ
เลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร
ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุด ในกรณีที่กำลังจะเรียนจบ ให้ระบุวุฒิการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบ
ระบุสาขาที่ศึกษา
ให้ระบุเฉพาะความสามารถที่ทำได้เป็นอย่างดีเท่านั้น (ถ้าคิดว่าสามารถพูดกับคนอื่นว่า xxxดีมาก xxxเก่งมาก ได้ ก็ใส่ได้เลยครับ) ในกรณีที่เคยทำเพียงเล็กน้อยขอให้ระบุในช่องอื่นๆครับ เช่น C/C++, JAVA, SQL, Android, โลจิกดีมาก, Google เก่งมาก, Photoshop, Illustrator, ภาษาอังกฤษ, เข้ากับคนได้ดีมาก เป็นต้น
เทียบกับเพื่อนๆรวมรุ่นแล้ว คิดว่าตัวเองอยู่ประมาณเท่าไร (น้อยสุด 1-10 มากสุด)
น้อยสุด 1 - 10 มากสุด
น้อยสุด 1 - 10 มากสุด
Resume หรือ CV หรือ ต้องการแนบผลงาน zip แล้ว upload ได้เลยครับ
โฆษณาได้เลยครับ คิดว่ามีอะไรดี มีอะไรเด่น เคยได้ certificate อะไร หรือมีเงื่อนไขใดๆในการทำงาน